O projektu

S jarním semestrem 2011 startuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií (KMVES) unikátní projekt podpořený Evropským sociálním fondem (více) a státním rozpočtem ČR „Inovace výuky na FSS – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií“ (CZ 1.07/2.2.00/15.0221). Projekt reaguje na potřeby pracovního trhu a nutnost komplexní přípravy studentů na zaměstnání v oborech spojených s energetikou a energetickou bezpečností.

Využijte možnosti získat prakticky uplatnitelné znalosti, těžit ze spolupráce s neprogresivnějšími firmami v oboru a získat orientaci v problematice, která hýbe českou ekonomikou.

  • 9 nových či inovovaných kurzů.
  • Prakticky orientované stáže, exkurze a kulaté stoly ve spolupráci s ČEPS a.s., ČEZ a.s., Jihomoravská plynárenská a.s., Muzeem naftového dobývání a geologie.
  • Dlouhodobé a komplexní vzdělávání s orientací na praxi a následná uplatnitelnost na trhu práce.
  • Externí experti z USA, VB, Polska, Izraele a dalších zemí.

Na projektu se podílejí jak členové katedry KMVES, tak Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS MU), nezávislé vědecké pracoviště založené v roce 1990, jehož výzkumníci intenzivně spolupracují s několika mezinárodně uznávanými institucemi.