Firemní praxe: jaro 2012

Firemní praxe v jarním semestru 2012 probíhaly především v termínu 2. – 5. 4. 2012. Studenti postupně navštívili firemní partnery projektu (Jihomoravská plynárenská, a. s., Muzeum naftového dobývání a geologie, ČEZ, a. s., ČEPS, a. s.). Tradiční program vhodně doplnilo zařazení „Evropské agendy“ na centrále ČEZ, a. s. a také návštěva firemního dispečinku na ČEPS, a. s., kde se studenti blíže seznámili s řízením přeshraničních toků elektřiny. Firemní exkurze letos zahájily přednášky organizované společností ČEZ, a. s. k jaderné energetice, které byly pořádány na VUT, Brno. Týdnu firemních praxí předcházela také exkurze po energeticky úspěšných projektech v Brně tradičně zajišťovaná Ekologickým institutem Veronica (16. 3. 2012). Studenti navštívili rovněž Pražskou burzu cenných papírů, a. s., kde Ing. Horová vystoupila s přednáškou k obchodování elektřinou. Ve stejný den se uskutečnila také exkurze na školním jaderném reaktoru VR-1 „Vrabec“ na Fakultě jaderných reaktorů, ČVUT v Praze s poutavým výkladem Dr. Rataje (20. 4. 2012). V druhé půli semestru se studenti podívali do podzemního zásobníku na zemní plyn společnosti RWE v Lobodicích (4. 5. 2012). Bohatý program uzavře exkurze do jaderné elektrárny Dukovany (8. 6. 2012).