Firemní praxe: jaro 2013

Firemní praxe v jarním semestru 2013 probíhaly především v termínu 26. 3. – 29. 3. 2013. Studenti postupně navštívili centrály Burzy cenných papírů Praha, a. s.; ČEPS, a. s., Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně a cvičný reaktor Vrabec na ČVUT v Praze. Mezitím se podařilo zajistit exkurzi po úspěšných energeticky-úsporných projektech v Brně, tedy ve výtopně na biomasu v Bystrci, brněnské spalovně a pasivním domě Nadace partnerství na Údolní ulici. 19. 4. následovala exkurze do Jihomoravské plynárenské, a.s. a na regulační stanici Turgeněvova. V druhé části semestru se podařilo absolvovat výjezdy na plynový zásobník Dolní Dunajovice (5. 6.) a na ředitelství ČEZ (6. 6.).