Firemní praxe: podzim 2012

Firemní praxe v podzimním semestru 2012 probíhaly především v termínu 29. 10. – 2. 11. 2012. Studenti postupně navštívili firemní partnery projektu (Jihomoravská plynárenská, a. s., Muzeum naftového dobývání a geologie, ČEPS, a. s.) a dále také Pražskou burzu a podzemní zásobník zemního plynu Dolní Dunajovice. Tradiční program vhodně doplnilo zařazení návštěvy firemního dispečinku na ČEPS, a. s., kde se studenti blíže seznámili s řízením přeshraničních toků elektřiny. Po týdnu firemních praxí následovala exkurze po energeticky úspěšných projektech v Brně tradičně zajišťovaná Ekologickým institutem Veronica (9. 11. 2012). V druhé části semestru studenti navštívili postupně jadernou elektrárnu Dukovany, kde si mimo jiné prohlédli sklad použité paliva, dále centrálu ČEZ, a. s. a školní jaderný reaktor VR-1 „Vrabec“ na Fakultě jaderných reaktorů, ČVUT v Praze s poutavým výkladem Dr. Rataje (9. – 11. 1. 2013).