Firemní praxe: podzim 2013

V rámci podzimního semestru 2013 studenti postupně navštívili provozovny partnerů projektu, tedy ČEZu, ČEPSu, RWE a Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně, a dále také další instituce, které se v českém kontextu energetikou zabývají: občanským sdružením Veronica, které pro studenty pomohlo zorganizovat různorodé exkurze do výtopny na biomasu v Bystrci, teplárny Brno – Červený dvůr a do pasivního domu Nadace Partnerství na Údolní ulici. Mimo to měli studenti možnost navštívit experimentální reaktor „Vrabec“ na ČVUT a seznámit se s obchodováním s elektřinou na Pražské burze. Exkurze se zpravidla skládaly z představení společnosti, jejích aktivit, zaměření a pozice v českém energetickém prostoru. Následovaly praktické ukázky (typicky v provozech typu PZP Dolní Dunajovice, cvičný reaktor Vrabec, výtopna Bystrc) doprovázené přednáškami zaměřenými na praktické fungování společnosti v jejím geograficko-obchodním kontextu. Značná pozornost byla věnována aktivitě studentů, jejich dotazům a navazování možnosti spolupráce, a to hned v několika oblastech – závěrečné práce, stáže, sběr informací pro studentské projekty apod.