Kurzy

KMVES nabízí studentům tyto nové či inovované kurzy:

Jarní semestr

Energetická bezpečnost ČR a zemí V4
Energetická bezpečnost Ruska a Asie
Environmentální aspekty energetiky
Technicko-ekonomické aspekty energetiky I.
Firemní praxe – energetická bezpečnost I.

Podzimní semestr

Energetická bezpečnost, východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému
Energetická bezpečnost EU
Energetická bezpečnost USA
Technicko-ekonomické aspekty energetiky II.
Firemní praxe – energetická bezpečnost II.
Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů