Muzeum naftového dobývání a geologie

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE bylo otevřeno v roce 2006 a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Muzeum je tvořeno vnitřními a venkovními expozicemi. Přibližuje návštěvníkům nejen bohatou a zajímavou industriální a svébytnou minulost regionu, ale také znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, těžebních metodách a dopadu průzkumu a těžby. Expozice je doplněna řadou interaktivních modelů a reálných exponátů.

Muzeum bylo vybudováno členy občanského sdružení, které projevuje zájem o tradici podnikání v oblasti ropného průmyslu na území České a Slovenské republiky.

Návštěvníci si mohou osahat skutečnou surovou ropu, poznat její chemické složení a také dopady těžby na životní prostředí. V Muzeu se nachází také unikátní sbírka hornin a zkamenělin z neogénu a jury.

Expozice Muzea jsou průběžně doplňovány o nové technické prvky používané v ropném průmyslu, ale i o výsledky historických studií. V Muzeu můžete shlédnout řadu audiovizuálních programů. Jsou zde pořádány přednášky na aktuální témata. Muzeum spolupracuje s řadou organizací i universit, je centrem vzdělávání a poskytuje cenné informace a poučení návštěvníkům, zejména pak zástupcům z řad studentů (více).