Praxe a stáže

Praxe a stáže

 • Metodologický kurz pro studenty energetické bezpečnosti

  V týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 se na Fakultě sociálních studií uskutečnil blokový kurz s názvem Designing Social Research, který vedl profesor Samo Kropivnik z Fakulty sociálních věd univerzity v Lublani. Kurz se sestával celkem z 9 lekcí, v nichž se prof. Kropivnik zaměřil na nejdůležitější principy tvorby výzkumného rámce v sociálních vědách a používání odpovídajících výzkumných metod. Nabyté znalosti mohou studenti využít např. při zpracovávání dílčích či závěrečných prací nebo při práci na dalším výzkumu v rámci doktorského studia.

  více »

 • James Henderson z Oxfordu k energetické bezpečnosti Ruska

  Dne 11. 4. 2013 vystoupil na FSS James Henderson (Oxford Institute for Energy Studies) s dvouhodinovým seminářem na téma ruské energetiky a energetických vztahů v Asii. Seminář obohatil především zájemce, kteří chtěli hlouběji nahlédnou do dění v rámci ruského energetického sektoru, ale i politické a ekonomické dimenze trojúhelníku vztahů mezi Ruskou federací, asijskými spotřebiteli a středoasijskými producenty.

  více »

 • Workshop k tématu těžby břidličného plynu

  Dne 4. dubna 2013 proběhl v Aule Fakulty sociálních studií MU workshop simulující proces reprezentace zájmů a konfrontace postojů v otázkách rozvoje těžby břidličného plynu. Zaregistrovaní studenti/ky byli rozděleni do týmů, v nichž mohli spolupracovat s kolegy/němi a konfrontovat své postoje a názory se zástupci zainteresovaných aktérů.

  Na workshopu spolupracovali zástupci Evropského parlamentu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, reprezentanti odborné veřejnosti z oblasti geologie, političtí reprezentanti z míst vytipovaných pro průzkumnou těžbu i zástupci environmentální nevládní organizace vymezující se proti těžbě.

  Díky aktivní účastni mohli studenti/ky získat odborné znalosti v oblasti reprezentace zájmů ve vztahu k aktuálnímu tématu, ale i cenné kontakty do dalšího profesního života. Přidanou hodnotou je spolupráce a výměna znalostí a zkušeností napříč fakultou (zapojení více kateder).

  Závěrečnou zprávu z workshopu včetně pořízených fotografií naleznete v sekci „Pro média“.

 • Aviezer Tucker – přední odborník na nekonvenční zdroje energie na FSS

  S vysoce aktuálními informacemi o současných trendech americké domácí i zahraniční energetické politiky seznámil v týdnu od 10. do 13. 12. 2012 nejen studenty kurzu „Energetická bezpečnost USA“ Dr. Aviezer Tucker, zástupce ředitele „Energy Institute at the University of Texas at Austin“. Aviezer Tucker patří k předním odborníkům na nekonvenční zdroje energie a jejich geopolitické dopady.

  V sedmi volně přístupných přednáškách se věnoval energetickému sektoru Spojených států amerických a současným výzvám, kterým USA v této oblasti čelí. Významná část přednášek byla věnována rozvoji těžby břidličného plynu, který se v posledních letech stal jedním z hlavních témat energetické politiky nejen ve Spojených státech, ale i v dalších zemích. Aviezer Tucker se věnoval i jiným tématům, například jaderné energetice, obnovitelným zdrojům nebo energeticky úsporným technologiím.

 • David Buchan k OZE i odklonu od jaderné energetiky v Německu

  Na Fakultu sociálních studií MU po roce opět zavítal přední odborník na otázky energetické bezpečnosti Evropské unie, pan David Buchan z Oxford institute for Energy Studies. V rámci kurzu Energetická bezpečnost EU vystoupil 5. 12. 2012 se dvěma přednáškami, ve kterých rozebral témata obnovitelných zdrojů respektive německého odklonu od jaderné energie. Obě přednášky byly následovány diskusí se studenty, které prokázaly, že studenti mají o problematiku velký zájem.

  Přednášky Davida Buchana na FSS se stávají příjemnou tradicí. Spolu se studenty se těšíme na návštěvu tohoto odborníka v příštím roce.

 • Václav Bartuška přednáší na FSS

  Václav Bartuška, velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti a vládní zmocněnec pro jaderný tendr, zavítal v podzimním semestru již tradičně na půdu FSS. Tentokrát s přednáškou pro bakalářské studenty v kurzu „Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému.“

  Vysoce poutavá přednáška se u studentů setkala jak jinak než s kladným ohlasem a my se už teď těšíme na příští návštěvu našeho tradičního hosta.

 • Na KMVES startuje nový kurz – MEB421 Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů

  Pro všechny magisterské studenty, kteří stále tápou, jak správně navrhnout výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti, a jaké metody použít, otevíráme s podporou projektu OP VK „Inovace výuky na FSS – KMVES“ na podzim 2012 zcela nový kurz. Pod názvem MEB421 Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů je možná jeho registrace v IS.

  více »

 • Workshop – Směrnice o energetické účinnosti

  Dne 3.5 2012 proběhl v Aule Fakulty sociálních studií MU v rámci projektu OP VK „Inovace výuky na FSS – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií“ workshop simulující lobbyistický a legislativní proces v rámci struktur Evropské unie, jehož ústředním tématem byla v EU aktuálně projednávaná Směrnice o energetické účinnosti. Akce se konala ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu panem RNDr. Pavlem Pocem. Dále se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, organizace Greenpeace, zástupci firem E.ON, Knauf Insulation a agentury Czech RE Agency.

  více »

 • Studenti KMVES na stáži na Ministerstvu průmyslu a obchodu

  Vybraní studenti kurzů „Firemní praxe I. – energetická bezpečnost“ a „Firemní praxe II. – energetická bezpečnost“ Bc. Pavlína Janáčková a Bc. Filip Faltejsek absolvují od pondělí 13. 2. 2012 několikadenní stáž na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vysoce zajímavý program má za cíl seznámit studenty mimo jiné s činností Odboru surovinové a energetické bezpečnosti, tvorbou základních koncepčních materiálů včetně Státní energetické koncepce či s činností Geofondu a VUPEK.

 • David Buchan z Oxfordu k nejaktuálnějším tématům energetické bezpečnosti EU

  V EU je stále citelněji pociťován nedostatek potřebné infrastruktury, ať už z hlediska elektroenergetiky, tak v sektoru plynárenství. Jakou podobu mají nejnovější návrhy Evropské komise, které mají podpořit výstavbu nové infrastruktury? Jak by měl probíhat  proces schvalování výstavby v jednotlivých členských státech EU? Lze využít finanční prostředky EU k nalákání soukromých investorů?

  KMVES v samém závěru podzimního semestru 2011 přivítala na své půdě Davida Buchana (Oxford Institute for Energy Studies), který rozebral aktuální otázky evropské energetické bezpečnosti v přednáškách pořádaných v rámci kurzů MVZ442 Energetická bezpečnost EU a vybraných evropských zemí a MEB402 Energetická bezpečnost EU.

  Čtvrtek 15. prosince 2011

  • 8.00 P24 EU environmental policy including emissions trading
  • 12.00 P22 Accelerated implementation of EU energy policy: permitting and financing
 • Energetická bezpečnost USA pod drobnohledem odborníka z Texasu

  Studenti kurzu „Energetická bezpečnost USA“ měli v termínu od 7. do 10. listopadu 2011 jedinečnou příležitost dozvědět se více o specifických aspektech energetické bezpečnosti největšího světového spotřebitele. Blok přednášek, které rozebraly jak vnitrostátní tak zahraničněpolitické aspekty energetické bezpečnosti USA, vedl James David Coan z „James A. Baker III. Institute for Public Policy“, renomovaného institutu pod hlavičkou Rice University, Texas. Tématika přednášek obsáhla: aktéry energetické politiky USA; státní, regionální, ale i zahraničně-politickou rovinu americké energetické bezpečnosti; ale i otázku efektivity a obnovitelných zdrojů energie.

  7. listopadu 8.00, U42 Major Actors, Topics and Goals of U.S. Energy Policy
  8. listopadu 8.00, U42 The Impact of State and Regional-Level Energy Policy in the U.S.
  9. listopadu 10.00, AVC Energy in U.S. Foreign Policy and International Relations
  10. listopadu 10.00, U43 Toward a Low-Carbon Future: The Making of Climate, Efficiency, and Renewables Policy

 • Registrace do kurzu Johna Bankse „Energy Superpower: Selected Issues of US Energy Security“ právě probíhá!

  Studenty KMVES srdečně zveme na „winter session“ Johna Bankse (Energy Security Initiative, Brookings Institution, Washington D. C.): Energy Superpower: Selected Issues of US Energy Security.

  Chcete se dozvědět, co trápí největšího světového spotřebitele? Jaké alternativy se nabízejí v sektorech, kde se v USA spotřebuje nejvíce energie? Zda je možné zvrátit závislost na ropě v dopravě? Zda může být aktuální vývoj v USA vzorem pro ostatní spotřebitele…? Potom je tu kurz právě pro Vás!

  více »

 • Pawel Konzal ze Světového ekonomického fóra na půdě FSS

  V termínu od 27. 6. do 1. 7. 2011 měli studenti kurzu „Firemní praxe – Energetická bezpečnost I.“ a další zájemci o energetiku a energetickou bezpečnost jedinečnou příležitost těžit z bohatých zkušeností Pawla Konzala  ze Světového ekonomického fóra, jenž své každoroční zasedání tradičně směřuje do švýcarského Davosu. Pro studenty byl pod názvem „Energy Security and Global Power Shift“ připraven bohatý týdenní program. Rozebrány byly nejen aktuální otázky energetiky a energetické bezpečnosti, ale i často diskutované téma přesunu moci ze západu na východ.

  Pawel Konzal (Associate Director, Energy Industries) pracoval jako poradce polského ministra hospodářství, má bohaté pracovní zkušenosti z Polish Oil and Gas Company či polského stálého zastoupení při Evropské unii. Podrobný program týdenní sekce přednášek a následných diskuzí naleznete níže.

  více »

 • Firemní praxe jaro 2011

  Důležitost praktického vzdělávání aneb studenti na výjezdech u firemních partnerů


  V týdnu 4. – 7. 4. 2011 studenti kurzu „Firemní praxe – Energetická bezpečnost I.“ postupně navštívili centrály firemních partnerů projektu. Celý týden se nesl v ryze praktickém duchu. Přednášky a diskuzní semináře doplnila návštěva regulační stanice Brno, Turgeněvova, Muzea naftového dobývání a geologie, Hodonín, „Trading floor“ na centrále ČEZ či transformovny Praha, Chodov.

  Pondělní návštěva v Jihomoravská plynárenská, a.s.: exkurz do českého plynárenství


  Struktura a fungování společnosti, evropská legislativa, údržba plynovodní sítě a předcházení rizikům, ale i rozložení světových zásob zemního plynu, distribuční cesty, zkapalněný zemní plyn, nové plynovodní projekty v Evropě… to je zevrubný výčet témat, jež zazněly během přednášky Ing. Libora Čagaly, specialisty technického rozvoje, na cetrále Jihomoravské plynárenské, a.s. v Brně. Zajímavou úvodní přednášku doplněnou zkušenostmi Ing. Čagaly z praxe rozšířila prohlídka brněnského dispečinku a také unikátní regulační stanice plynu s expanzní turbínou Brno, Turgeněvova. 

  Úterní prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně


  Již několikátý semestr je tradiční aktivitou výjezd studentů do Muzea naftového dobývání a geologie, Hodonín. Přednášku a diskuzi vedenou Ing. Stanislavem Benadou, Ph.D. o vybraných aspektech těžby (původ uhlovodíků a jejich rozmístění na světě, prognózy a význam uhlovodíků do budoucnosti, průzkum a těžba…) s ohledem na nedávné dění v oblasti Mexického zálivu nově doplnila také tématika ropných havárií. Mapy, dobové fotografie, obrázky, pohyblivé exponáty včetně těžebních zařízení… to vše na Vás čeká v hodonínském Muzeu. Studenti tak měli jedinečnou příležitost získat komplexní obrázek o těžbě uhlovodíků v ČR i na světě.

  Středeční exkurz do tvorby ceny a obchodování s elektrickou energií na centrále ČEZ, a.s.


  Rovnýma nohama vstoupili studenti do dění na centrále ČEZ, a.s. návštěvou „Trading floor“ v šestém patře. Praktickou ukázku obchodování s elektrickou energií pak doplnila vysoce zajímavá přednáška pánů Skalky a Horna, jež osvětlila řadu aspektů této problematiky. Aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich vlivu na cenu elektřiny zaznělo během přednášky Pavla Řežábka s názvem „Vývoj energetických trhů a dopad na výrobní portfolio zdrojů“. Zájem studentů o aktuální problematiku potvrdily četné dotazy a následná diskuze.

  Čtvrteční návštěva společnosti ČEPS, a.s.: trh s elektřinou a zahraniční spolupráce


  Dvoudenní pobyt v Praze uzavřela návštěva studentů ve společnosti ČEPS, a.s. Po zahájení exkurze PhDr. Miroslavou Bajzíkovou se slova ujal Ing. Pavel Šolc, který blíže osvětlil historii fungování a současný stav trhu s elektřinou i budoucí výzvy, jež jsou v rámci tohoto odvětví očekávány. Specifickou úlohu provozovatele přenosové soustavy dále doplnila přednáška týkající se  zahraniční spolupráce ČEPS v kontextu současných evropských energetických trendů PhDr. Tomáše Veselého. Exkurzi uzavřela návštěva unikátní transformovny Praha, Chodov.