Publikace

Vyšlo 6 aktualizovaných publikací o energetické bezpečnosti

Nakladatelství Masarykovy univerzity (MU) vydalo na konci loňského a na začátku letošního roku celkem 6 publikací pojednávajících o tématu energetické bezpečnosti. Jejími autory jsou lektoři Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU Filip Černoch, Hedvika Koďousková, Veronika Zapletalová a Petra Kuchyňková, Tomáš Vlček, Jan Osička, Petr Ocelík, Martin Jirušek a Anna Leshchenko. Jedná se o tituly Energetická politika Evropské unie, Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace, Ropná politika USA: historie a výzvy, Technicko-ekonomické aspekty energetiky, Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích a The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic. Všechny publikace jsou dostupné v elektronické podobě ve formě e-booků. Jedná se o druhá doplněná a aktualizovaná vydání knih, které vyšly v původní verzi na konci roku 2012 a které komplexně pokrývají problematiku energetické bezpečnosti vyučovanou na katedře.

Publikace vyšly v rámci tříletého projektu „Inovace výuky na FSS – KMVES (CZ 1.07/2.2.00/15.0221), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, který se na Fakultě sociálních studií MU uzavřel letos v lednu. Publikace mohou posloužit jak studentům ke studijním účelům, tak lektorům a odborné veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.

Bližší informace o obsahu a dostupnosti knih jsou k dispozici na adrese jirusek.martin@mail.muni.cz. Kontaktovat můžete i členy původního realizačního týmu projektu OP VK (kontakty).