Energetická politika Evropské unie

V nakladatelství Masarykovy univerzity (MU) vyšla kniha pojednávající o jedné z nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropské integrace – energetické politice. Knihu napsal Filip Černoch, výzkumný pracovník na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií (KMVES), FSS, MU, spolu s Veronikou Zapletalovou, která rovněž působí na KMVES a odborně se také zabývá energetickou politikou EU.

Ambicí autorů této publikace je představit čtenáři citlivou a velice živou problematiku energetické politiky EU v přístupné a ucelené formě. Kniha představuje základní otázky a témata související s problematikou, počínaje historickým vývojem evropské energetiky, přes společný energetický trh, environmentální aspekty energetiky až po oblast vnějších vztahů EU s dodavateli a tranzitéry energetických surovin. Kniha je určena především akademické obci, poslouží však také širší odborné veřejnosti, která chce o této problematice získat komplexní přehled.

Druhé aktualizované vydání knihy je možné stáhnout zde: Energetická politika Evropské unie.

Tištěné první vydání je studentům a zájemcům z řad odborné veřejnosti k dispozici na vyžádání na adrese jirusek.martin@mail.muni.cz. Kontaktovat můžete i členy původního realizačního týmu projektu OP VK (kontakty).