Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích

Tato kniha představuje základní předpoklady konstruktivistického přístupu k mezinárodní politice. Rozšířená úvodní část je rámována debatou mezi strategickým a tržním pojetím energetické bezpečnosti, které spojuje řada společných metateoretických (racionalistických) předpokladů. Konstruktivismus nabízí alternativní pohled, když zdůrazňuje nemateriální faktory, intersubjektivní charakter sociální reality a vzájemně konstitutivní vztahy mezi aktérem a strukturou. Pozornost je dále věnována hlavním teoretickým východiskům jednotlivých variant konstruktivismu a konceptualizaci bezpečnosti v kulturalismu i Kodaňské škole. V závěrečné části jsou prezentovány vybrané texty zaměřené na problematiku energetické bezpečnosti.

Druhé aktualizované vydání vyšlo na začátku roku 2014. Je k dispozici ve formě e-booku: Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích.

První tištěné vydání publikace je studentům a zájemcům z řad odborné veřejnosti k dispozici na vyžádání na adrese jirusek.martin@mail.muni.cz. Kontaktovat můžete i členy původního realizačního týmu projektu OP VK (kontakty).