Ropná politika USA: historie a výzvy

„Ropná politika USA: historie a výzvy“ je název publikace vycházející v nakladatelství Masarykovy univerzity (MU). Kniha je rozdělena do několika kapitol: první kapitoly zachycují vývoj ropného průmyslu v USA od jeho počátků do současnosti; dále je pozornost věnována roli, kterou ropa hraje v americké zahraniční politice; situacím, kdy došlo k použití tzv. „ropné zbraně“ a novodobým výzvám, kterým USA, jako největší světový spotřebitel, čelí na globálním trhu s ropou. Závěrečné kapitoly se zabývají hrozbami ovlivňujícími námořní transport ropy a problematikou rozvoje nekonvenčních zdrojů zemního plynu, díky nimž roste význam plynárenského sektoru, historického dvojčete sektoru ropného.

Druhé vydání, které vyšlo na začátku roku 2014, obsahuje aktualizovaná data a je doplněno o kapitoly pojednávajících o postavení USA v mezinárodním systému a o důležitých oblastech těžby ropy.

Druhé rozšířené vydání je k dispozici ve formě e-booku: Ropná politika USA: historie a výzvy.

První tištěné vydání je zájemcům z řad odborné veřejnosti k dispozici na vyžádání na adrese jirusek.martin@mail.muni.cz. Kontaktovat můžete i členy původního realizačního týmu projektu OP VK (kontakty).

Obě vydání jsou dílem kolektivu autorů: Filipa Černocha, Martina Jiruška, Hedviky Koďouskové, Jana Osičky a Tomáše Vlčka.