Technicko-ekonomické aspekty energetiky

V nakladatelství Masarykovy univerzity (MU) vyšla publikace s názvem „Technicko-ekonomické aspekty energetiky“. Kniha se zaměřuje na základní technické a ekonomické principy energetického průmyslu. První část knihy představuje palivové řetězce nejvýznamnějších energetických komodit, druhá část je zaměřena na elektroenergetiku a vedle palivových řetězců uhlí a jádra představuje základy fungování obnovitelných zdrojů včetně problematiky výroby a přenosu elektřiny. Tyto dvě hlavní části knihy jsou uvedeny reflexí energetiky v socio-kulturním vývoji moderní společnosti. Text nepředpokládá předchozí odbornou znalost a je určen převážně čtenářům, kteří se v energetickém průmyslu běžně nepohybují, ale rádi by nahlédli do jeho fungování.

Druhé vydání z ledna roku 2014 bylo doplněno o rozšiřující informace a struktura knihy byla přepracována pro lepší orientaci v problematice.

Kniha je nově dostupná jako e-book: Technicko-ekonomické aspekty energetiky.

První tištěné vydání je studentům a zájemcům z řad odborné veřejnosti k dispozici na vyžádání na adrese jirusek.martin@mail.muni.cz. Kontaktovat můžete i členy původního realizačního týmu projektu OP VK (kontakty).