O projektu

O projektu

Projekt byl zahájen 1. 2. 2011 a skončil  1. 1. 2014.

Nyní přecházi do fáze udržitelnosti.

Inovace výuky na FSS – Katedra psychologie je projekt, jehož cílem je taková inovace studijního programu psychologie, která by lépe odrážela potřeby pracovního trhu a lépe studující připravila na budoucí zaměstnání.
Do studia tak přináší řadu novinek:

  • v první řadě 9 nových a 7 inovovaných předmětů, ve kterých se uplatňuje více externích vyučujících, více odborníků z praxe, obohacuje se náplň předmětů tak, aby studující lépe vybavila znalostmi a dovednostmi pro uplatnění v praxi.
  • dále zkvalitnění podmínek pro absolvování praxí a stáží – přímou podporou studentů na praxích mimo Brno (spoluúčast na cestovném a ubytovném, na hrazení poplatku pro praxi poskytující organizaci),    ale také rozšířením okruhu pracovišť a těch, kteří se na nich studentům jako mentoři při praxe budou věnovat, díky finančnímu ohodnocení těchto mentorů.
  • v neposlední řadě nově vznikající Centrum poradenství, personalistiky a diagnostiky, které přináší praxi přímo na katedru. Centrum sídlí v místnosti 2.61 na Katedře psychologie a v jeho programu se studenti setkávají s odborníky z praxe, kteří přinášejí svou praktickou činnost  prostřednictvím videonahrávek, „živých“ konzultací s klienty či naučení se diagnostickým postupům. Cílem je tedy nejen pozorovat, ale také si osvojovat praktické využití psychologického vzdělání jako je poradenská, psychoterapeutická, supervizní, diagnostická či personální činnost.

Více o těchto třech oblastech projektu se dozvíte pod jednotlivými odkazy na horní liště.
Projekt byl zahájen 1. 2. 2011 a potrvá do 1. 1. 2014.

Přikládáme ještě následující informaci o projektu, slovy vedoucího katedry doc. Phdr. Zbyňka Vybírala, PhD.:

„Milí studenti a milí slovenští kolegové a kolegyně.

V rámci projektu „Inovace výuky – Katedra psychologie FSS“ čelíme nepříjemné rozlišující podmínce, o níž jsme nebyli informováni předem. Projekty OPVK realizované v dané zemi EU jsou určeny pouze pro občany oné země. U nás tedy pouze pro ty, kdo mají české občanství. Snažíme se v rámci plnění projektu (tedy v několika předmětech podpořených momentálně z fondů EU) postupovat tak, aby se tato podmínka dotkla co nejméně vás, kdo jste našimi slovenskými studenty. V tuto chvíli si proto, jako studenti, žádáte o přímou podporu různými způsoby – viz informace v sekci Praxe a stáže. Prosím velmi o vaše pochopení. My jsme se s touto podmínkou na začátku nesouhlasili, ale nic jsme s ní nezmohli.“

Zbyněk Vybíral

vyučujících, více odborníků z praxe, obohacuje se náplň předmětů tak, aby studující lépe vybavila znalostmi a dovednostmi pro uplatnění v praxi. Více se dovíte v odkazu „Praxe“

*  dále zkvalitnění podmínek pro absolvování praxí a stáží – přímou podporou studentů na praxích mimo Brno (spoluúčast na cestovném a ubytovném, na hrazení poplatku pro praxi poskytující organizaci), ale také rozšířením okruhu pracovišť a těch, kteří se Vám jako mentoři pro praxe budou věnovat finanční ohodnocení  těch, kteří se vám na nich budou věnovat

*  a můžete se také těšit na nově vznikající Centrum pro poradenskou, personální a diagnostickou péči, kde se setkáte s praxí přímo na katedře.

upem projektu je sada výukových kurzů zaměřených na praktické znalosti a dovednosti, a dále praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2011 a potrvá do 31. 12. 2013.