O Centru PPD

Součástí projektu IKAPSY je zřízení nového Centra poradenství, personalistiky a diagnostiky – CPPD.

Centrum realizuje různé aktivity, v nichž se snaží umožnit studentům setkání s odborníky z praxe, kteří přinášejí svou praktickou činnost:

  • kazuistické semináře vedené zkušenými odborníky z praxe
  • semináře s videonahrávkami konzultací – psychoterapeutických, poradenských, koučingových, supervizních…
  • „živé“ konzultace s klienty za přítomnosti studentů v reflektujících týmech nebo náslechy konzultací
  • konzultace s klienty, při nichž studenti mají roli terapeuta za přítomnosti supervizora
  • ukázky diagnostických nástrojů a nácvik jejich administrace
  • sebezkušenostní skupiny studentů vedoucích rozhovory za přítomnosti supervizorů
  • skype konzultace se zahraničními odborníky
  • návštěvy odborníků z praxe na jejich pracovištích (neziskový sektor, soukromé praxe, výcviková pracoviště, státní instituce)
  • a mnohé další…

Rádi bychom studentům nabídli nejen pozorování praktického výkonu psychologické profese, ale také osvojování se praktického využití psychologického vzdělání jako je poradenská, psychoterapeutická, supervizní, diagnostická či personální činnost.

Máte-li nápad, čeho či s kým byste se v Centru PPD rádi účastnili, vaše návrhy jsou více než vítány! Pište na adresu ikapsy@fss.muni.cz.

Centrum má sídlo v místnosti číslo 2.61 (naproti sekretariátu katedry psychologie).