Odborníci a organizace v CPPD

S kým se můžete setkat v rámci aktivit Centra PPD?

Odborníci

PhDr. Eva Maierová

Mgr. Jakub Koutný

Mgr. Jana Brzkovská

Mgr. Jana Koutná Kostínková

Mgr. Kateřina Novotná

Mgr. Leoš Zatloukal, PhD.

Bc. Lidija Pilat

Bc. Pavel Vítek

Mgr. Štěpán Borkovec

Mgr. Veronika Šuráňová

Mgr. Zuzana V. Očenášová

Organizace, firmy, instituce

Ambulance adiktologie, SPR o.s.

Vítáme nové odborníky z řad psychologů a psychoterapeutů i nové instituty a organizace, ve kterých se naši studenti mohou dozvědět víc o praxi psychologů a psychoterapeutů. Pokud jsme Vás ještě neoslovili, přivítáme Vaše návrhy na adrese katnov@fss.muni.cz.