Uznání praxe v CPPD

Některé aktivity Centra PPD se započítávají jako praxe do předmětu PSY489 Praxe – navazující, popř. jiné. Tyto aktivity jsou označeny jako „ZAPOČÍTÁVÁ SE DO PRAXE“.

Student (zapsaný v tomto předmětu) na konci semestru či ve zkouškovém období emailem na adresu katnov@fss.muni.cz odešle vyplněnou ŽÁDOST O UZNÁNÍ ÚČASTI NA AKTIVITÁCH CENTRA PPD JAKO SPLNĚNÍ PRAXE. Centrum ji doplní o počet hodin a potvrzenou odešle garantovi předmětu PSY489. Po Vaší domluvě s garanty ostatních praxí bude potvrzená žádost o započtení praxe odeslána garantovi jiné praxe.

Vystavením žádosti se počet hodin každému studentovi smazává – je možno je použít pouze jednou.

  • Příklad 1:  Jan Novák pošle vyplněnou žádost 12. 12. 2011 na adresu katnov@fss.muni.cz. K tomuto dnise   sečte celková doba jeho účasti na aktivitách Centra PPD, které jsou označeny jako započitatelné do praxe, dle jeho jména na prezenčních listinách. Žádost je odeslána garantovi příslušné praxe a Janu Novákovi v kopii. Od 12. 12. 2011 se načítají další hodiny aktivit v Centru PPD, kterých se účastní, od nuly, kdykoli v budoucnosti může znovu zažádat o potvrzení dalších hodin, kterých se účastnil.
  • Příklad 2: Jana Nováková pošle vyplněnou žádost 12. 06. 2012. Je to její první žádost, tedy se sečte počet veškerých hodin, které strávila na aktivitách Centra PPD označených jako uznatelné, od začátku Centra PPD od června 2011. Je to 18 hodin. Jana ale uvedla do žádosti, že je domluvená s garantem PSY415 Praxe a stáže (organizace, firmy), že její účast na 6-ti hodinovém semináři Mgr. Ondřeje Ženky, který se týkal práce psychologa v personalistice, jí bude uznána jako praxe do PSY415. Do tabulky v žádosti proto uvedla do počtu hodin předmětu PSY415 6 hodin. Centrum pak doplnilo do počtu hodin PSY489 Praxe – navazující hodin 18 mínus 6, tedy 12.

Dokument ŽÁDOST O UZNÁNÍ ÚČASTI NA AKTIVITÁCH CENTRA PPD JAKO SPLNĚNÍ PRAXE ke stažení zde: ŽÁDOST-O-UZNÁNÍ1