v organizaci

Jsme rádi, že jsme vás i v jarním semstru mohli pozvat „za dveře“ několika organizací různého zaměření, které spojuje oblast personálního poradenství a psychodiagnostiky. Na všechny zrealizované akce jsme získali pozitivní odezvu, a proto i na podzim přicházíme s dalšími nabídkami.

Den psychologa v Centru dopravního výzkumu 22. 10. 13 – 15 hod

Studenti se seznámí s institucí a náplní práce psychologa ve výzkumné organizaci. Budou představeny aktuálně řešené projekty a úspěšné projekty z minulých let. Průvodci budou Petr Zámečník a Leona Winklerová, oba absolventi psychologie na FSS  MU. Více informací zde.

http://www.cdv.cz

Přehled akcí, které již proběhly:

  • V pondělí 6. května ve 12:30 – 14:30 se konal Den psychologa v Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Prostor byl věnován nejen náplni práce psycholožky poskytující (nejen) kariérové poradenství a koučování, ale také širším souvislostem fungování poradenského centra a vysokoškolského poradenství vůbec. Více informací zde.
  • Den psychologa v agentuře Motiv P se uskutečnil ve čtvrtek 2. května od 8:00. Akce přibližila, jak může vypadat práce psychologa přítomného u výběrových řízení formou assessment centra. Více informací zde.
  • Den personálního psychologa „na volné noze“ se uskutečnil 11. dubna v 10:00 – 13:00. Příchozí dostali příležitost zjistit, jak je možné se uplatnit například na poli kariérového poradenství či koučování. Byl věnován prostor tomu, co obnáší podnikání v oblasti psychologického poradenství a jaké činnosti stojí v pozadí služeb, které odborníci v této sféře nabízejí. Více informací zde.
  • Den psychologa v LMC, s.r.o.“ se uskutečnil v pátek 22. 3. v 11:00 – 14:00 v sídle organizace v Praze. Společnost LMC, s.r.o. působí v oblasti působí v oblasti náboru a výběrů zaměstnanců, je provozovatelem portálu jobs.cz a poskytuje online psychometrii. Studentky, které se přihlásili, využily příležitosti otestovat se sadou 10-ti dotazníků zaměřených na klíčové pracovní kompetence, motivační faktory a specifické schopnosti. Více informací zde.
  • Den psychologa v Siemens“ proběhl v pátek 15. března v 10:30 – 13:30. Akce velmi dobře přiblížila, jaké různorodé činnosti a odpovědnosti se pojí s vykonáváním (někdy více, někdy méně) „psychologické“ práce na personálním oddělení mezinárodní společnosti. Více informací zde.
  • Den psychologa v APROFES, s.r.o.“ se uskutečnil v pátek 1. března od 8:00 do 11:00. Poskytl příležitost seznámit se s prací psychologa v pozici konzultanta v personální agentuře.  Inspirativním setkáním nás provázel bývalý student psychologie z FF MU, který se otevřeně podělil o své zkušenosti z personálního a kariérového poradenství a psychodiagnostiky. Více informací zde.

V podzimním semestru (2012) se uskutečnily Dny psychologa v Your Solution a v agentuře Motiv P. Na základě kladných ohlasů jsme tyto akce znovu uspořádali i v jarním semestru (2013).