www.kaleidoskop-os.cz

Občanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Studenti mohou absolvovat stáž v terapeutické komunitě v Praze.

Forma týdenní stáže: Stáž probíhá od pondělí do pátku a studenti jsou v komunitě celou dobu. Zažijí program jak v roli klienta, tak terapeuta, takže mají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži jak to v komunitě chodí z obou stran. Během stáže není studentovi vyloženě přidělený jeden mentor, ale první dva dny (když je v roli klienta) se mu věnuje starší klient, který má na starosti nováčky a v druhé polovině týdne (když je v roli terapeuta), tráví volný čas s terapeuty, kteří mu můžou vysvětlit co potřebuje. Stáži předchází osobní schůzka, kde proberete, jak stáž probíhá. Standardně je přijímán stážista za měsíc (během měsíce jsou nástupy klientů a výjezdové akce). Stáž je zpoplatněná částkou 1500 Kč, o jejíž pokrytí můžete žádat v projektu IKAPSY.