Praxe: Manželství a rodina

Praxe: Manželství a rodina (PSY 414)

garance: Mgr. Milan Pilát

V kurzu student získá informace a osobní zkušenost s fungováním instituce, která nabízí psychologické poradenství a psychoterapii v oblasti manželství a rodiny (poradenská a psychoterapeutická pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám, rozvodové poradenství a porozvodové vedení, předmanželské poradenství, psychologická pomoc lidem v životních krizích ad.).

Co mohu od praxe očekávat?

Důležitým cílem praxe je praktický nácvik a rozvoj vlastních dovedností v cvičném terapeutickém rozhovoru, s využitím videonahrávky a její následné analýzy. Prakticky si vyzkoušíte možnosti základních technik vedení terapeutického rozhovoru s párem a rodinou, cvičné rozhovory pak budou průběžně doplňovány video ukázkami reálných terapeutických sezení. Na konci kurzu byste měli porozumět principu a způsobu vedení pomáhajícího rozhovoru tak, abyste jako absolventi oboru byli schopni se rychleji a kvalifikovaněji zapojit do praxe obdobného zařízení či dalšího postgraduálního vzdělávání v psychoterapii.  V druhém týdnu praxe se seznámíte s prací dalšího konkrétního manželského a rodinného poradce (individuální náslechy, prezentace kazuistik, možnosti rozhovorů a cílených otázek na práci v MRP ad.) a získáte tak pestřejší a realistický pohled na práci v poradenském zařízení daného typu.

Jak praxe probíhá?

První týden bude realizován formou blokové skupinové stáže v Manželské a rodinné poradně Bethesda (Starobrněnská 7, Brno) pod vedením garanta kurzu.

Druhý týden pak bude realizován formou individuálních náslechů a přítomnosti v poradenském zařízení s garancí konkrétního manželského a rodinného poradce či terapeuta některého ze smluvních zařízení:

  • Manželská a rodinná poradna Bethesda, Starobrněnská 7, Brno.
  • Manželská a rodinná poradna, Buzkova 43, Brno.
  • Manželská a rodinná poradna, Táborská 198, Brno.
  • Psychologická poradna pro mládež, manželství a rodinu, Foerstrova 2, Brno.
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2 b, Blansko.

Další informace, termíny stáží a  seznam doporučené literatury naleznete v IS.