Praxe: Organizace a firmy

Praxe: Organizace a firmy (PSY 415)


garant: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.


Co mohu od praxe očekávat?

Na praxi získáte základní zkušenosti v některé z následujících odborných činností:

 • psychologická diagnostika v rámci výběrových řízení
 • organizace a vedení výběrových řízení
 • posuzování psychické způsobilosti k výkonu profese (v letectví, silniční a železniční dopravě …..)
 • assessment (development) centre
 • personální poradenství (poradenství v oblasti hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu, poradenství v oblasti rozvoje/řízení kariéry, …)
 • trénink a vzdělávání pracovníků
 • diagnostika organizace, analýzy vybraných aspektů vnitřního prostředí organizace (analýza organizačního klimatu, analýza organizační kultury, měření spokojenosti zaměstnanců, …)
 • výzkum trhu, analýzy v oblasti marketingové komunikace

Jak praxe probíhá?

Podívejte se na seznam pracovišť v IS . Rozhodněte se, kde byste rádi svou praxi absolvovali (můžete např. zkombinovat dvě různé organizace a v každé strávit týden nebo strávit celou praxi na jednom místě) a zkontaktujte dané pracoviště.

Aktuálně spolupracujeme například s:

 • Agentura MotivP, s.r.o.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • FEI Czech Republic s.r.o.
 • Mita Thor International s r. o.
 • Magistrát města Brna -Personální oddělení
 • Mansio v.o.s.
 • Poradenské centrum MU

(Úplný seznam smluvních pracovišť, kontakty a doplňující informace naleznete ve studijních materiálech.)

Pokud byste měli zájem nastoupit do organizace, která na seznamu chybí, domluvte se předem s garantem předmětu, který ji případně schválí.

Na místě už budete pracovat pod vedením tzv. mentora – zaměstnance firmy, který by vás měl uvést do problematiky a zadat vám úkoly. Nakonec odevzdáte garantovi  „Potvrzení o absolvování praxe“ a domluvíte si s ním individuálně závěrečné setkání, které probíhá jako diskuse o vašich nabytých zkušenostech.