Praxe: Psychoterapeutické pracoviště

Praxe: Psychoterapeutické pracoviště (PST403)

Praxe je určena pro studenty psychoterapeutických studií a má rozsah šest týdnů.

Co mohu od praxe očekávat?

Psychoterapeutická praxe je velmi pestrá, a tak náplň vaší práce bude hodně závislá na konkrétním pracovišti. Seznámíte se s chodem daného pracoviště a službami, které poskytuje a dostanete se do přímého kontaktu s klienty- na některých pracovištích v roli pozorovatele, někde vám bude umožněno účastnit se terapie jako koterapeut. Každopádně můžete očekávat sebezkušenost, nahlédnutí do práce zkušených kolegů a setkání s klienty a jejich příběhy. Od vás se očekává aktivní přístup.

Jak praxe probíhá?

Povinných šest týdnů praxe byste měli nasbírat během svého studia. Doporučujeme nenechávat si praxi na poslední chvíli. Můžete si ji splnit souvisle v době prázdnin nebo si ji rozdělit na kratší úseky mezi několik pracovišť.

Naše katedra spolupracuje s těmito pracovišti:

Více informací o těchto organizacích najdete v sylabu. Po domluvě s garantem, můžete praxi absolvovat na jiném pracovišti, které sami zkontaktujete.

Předmět PST403 si zapište v semestru, kdy praxi kompletně dokončíte. K úspěšnému ukončení předmětu musíte garantovi dodat všechna potvrzení a dvě kazuistiky (viz sylabus) a zúčastnit se závěrečného kolokvia.