Praxe: Zdravotnictví

Praxe: Zdravotnictví (PSY 412)

garance: Mgr. Bc. Kateřina Novotná

Cílem je seznámení studentů s oblastí praktické aplikace klinické psychologie a psychoterapie.

Co mohu od praxe očekávat?

V praxi na klinickém pracovišti budete mít možnost uplatnit a rozvíjet to, co jste se naučili teoreticky za roky svého studia. Praxe ve zdravotnictví vám pomůže udělat si realistickou představu o možnostech vašeho uplatnění na poli klinické psychologie a případně si zvolit svou další profilaci.

Jak praxe probíhá?

Dvoutýdenní praxe probíhá na odděleních a klinikách zaměřených na nejvíce časté spektrum pacientů ošetřovaných v rámci psychologických klinických pracovišť, a to především na pacienty s psychotickým spektrem poruch, na pacienty s poruchou osobnosti, neurotické pacienty s rozvinutými úzkostnými a depresivními syndromy, na pacientky s poruchou příjmu potravy, na pacienty s organickými poruchami, dětské pacienty s vývojovými poruchami do 3 let, dětské pacienty psychopatologického, psychosomatického i somatického spektra, na psychosomatické pacienty a somatické pacienty s výskytem psychopatologie jako reakce na závažné somatické onemocnění.

Můžete si vybrat podle svého zájmu a zaměření z nabídky těchto pracovišť:

  • Psychiatrická klinika FN Bohunice
  • Dětská nemocnice FN Brno
  • Porodnice FN Brno,
  • Vojenská nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
  • Psychiatrická léčebna Brno Černovice
  • Psychaitrická léčebna Štenberk
  • Psychiatrická léčebna Kroměříž

(více v sylabu)

Pokud byste chtěli stáž absolvovat na pracovišti, které v nabídce není, kontaktujte garanta praxe a požádejte o souhlas.