O projektu

O projektu

Cílem projektu Q&Q improvement je zvýšení odborných znalostí akademických pracovníků a doktorských studentů Fakulty sociálních studií MU v oblasti kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu.

Důkladná znalost těchto metod je nezbytným předpokladem úspěšného výzkumu a jedinou cestou k výsledkům, které obstojí v kontextu moderních sociálních věd. V rámci projektu budou realizovány kurzy kvantitativní a kvalitativní metodologie pro doktorské studenty a akademické pracovníky.

Součástí projektu jsou také odborné praxe a stáže v ČR i v zahraničí. Cíle projektu budou naplňovány skrze spolupráci se zahraničními experty při přípravě i realizaci metodologických kurzů. Projekt obohatí výuku díky nákupu nejnovějšího odborného softwaru, odborných publikací, analýz a přístupů do specializovaných databank a odborných časopisů.

Projekt byl zahájen 1.7.2009 a potrvá do 30.6.2012.

Tento projekt, jehož celý název je Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU (registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0189), je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tisková zpráva 12. 6. 2012

Projekt OPVK Q&Q Improvement umožnil intenzivní spolupráci akademiků a PhD studentů se špičkovými odborníky z Evropy, USA i Austrálie

Projekt OPVK s názvem Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU (registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0189) bude po třech letech úspěšného fungování završen 30. 6. 2012.

Cílem projektu, který se uskutečnil na Fakultě sociálních studií MU, bylo zlepšení všestranných dovedností potřebných pro výzkum v oblasti sociálních věd na evropské i světové úrovni. Projekt nabízel studentům kurzy kvantitativní i kvalitativní metodologie, jejichž lektory byli špičkoví vědci z celého světa. Celkově se do projektu v roli vyučujících zapojilo 15 zahraničních lektorek a lektorů a 2 lektoři z ČR.

Účastníci týdenních intenzivních kurzů se učili pracovat s pokročilými statistickými metodami analýzy kvantitativních dat a analyzovat data kvalitativních rozhovorů.

Intenzivní kurzy, kterých proběhlo za tři roky celkem 10, byly doplněny o tematické workshopy a zahraniční stáže. Workshopy nabízely trénink pro vedení hloubkových rozhovorů, psaní a publikování v zahraničních odborných časopisech, nebo seznamovaly studující s nástroji pro výzkum s pomocí internetu (např. on-line survey, on-line rozhovory aj.).

Zahraničních stáží určených k rozvíjení metodologických znalostí na renomovaných univerzitách se mohlo díky finanční podpoře projektu zúčastnit 29 doktorských studujících a 16 akademických pracovníků a pracovnic.

„PhD studenti se mne často ptají, jaký kurz bude v příštím semestru a jak bude projekt pokračovat. Na konci týdne intenzivní práce je na účastnících kurzů sice vidět i trochu únavy, ale nadšení lektorů a jejich zájem o otázky studujících vždy převáží nad vyčerpáním po celodenním soustředění na práci s daty,“ říká vedoucí projektu Jana Krištoforyová. V jednáních s lektory o náplni kurzů byl vždy kladen důraz na praktické příklady, které umožní studentům si vyučovanou metodu nebo dovednost vyzkoušet. Evaluační dotazníky ke každému kurzu ukázaly, že právě praktický přístup lektorů a lektorek považovali studující za nejpřínosnější.

Do pokračování aktivit projektu tak fakultu nenutí pouze požadavek udržitelnosti daný financováním z EU, ale hlavně narůstající zájem doktorských studentů o takovéto intenzivní kurzy a workshopy. Příklad mluvící za všechny: Jedna ze studentek kurzu vedeného  Jonathanem Smithem z Velké Británie zhodnotila kvality lektora takto: „Pokud příští semestr získáte alespoň z poloviny tak dobrého lektora, jako byl Jonathan, bude to OK.“