Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu

Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu se konala 20. – 21. ledna 2010 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.