2009/10 – Analytická práce s programem Atlas.ti

Modul : kvalitativní

Kód: SOC932a a PSY027

Vyučující: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Dr.

Kontaktní osoba: Kateřina Zábrodská, 43677(at)mail.muni.cz  -S veškerými dotazy se obracejte výhradně na kontaktní osobu!

Termín konání: výuka 13.-18. září 2010

Kurz je určen začátečníkům v oblasti práce s programem Atlas.ti. Studující, kteří absolvovali magisterský kurz SOC: Analýza dat s pomocí Atlas.ti si kurz mohou zapsat, ale musí počítat s tím, že převážná část bude věnována práci s programem Atlas.ti verze 6.0 od základu.

Pokročilí studující mohou využít poslední den kurzu (18.9.) na diskusní skupinu, kde bude možnost více se věnovat diskusi konkrétních analytických situací a o omezeních, chybách, výhodách… Zájemci/zájemkyně o tuto diskusní skupinu se mohou hlásit na mail kontaktní osobě 43677(at)mail.muni.cz. Tato jednodenní účast na diskusní skupině nebude kreditově ohodnocena.

Tematické okruhy:

1. den

 • Úvod do počítačové podporovaného kvalitativního výzkumu (hlavní principy, výhody a nevýhody digitalizace, základy grounded theory;
 • Představení programu Atlas.ti, data management – práce s primárními dokumenty
 • Volná diskuse (ke specifickým výzkumným problémům účastníků

2. den

 • Kódování (teorie kódování, praktická doporučení pro kódování, společná práce na několika účastnických případech)
 • Komentáře a memopoznámky – jejich smysl a využití (opět společná práce na účastnických ukázkách)
 • Volná diskuse

3. den

 • Hyperlinky (propojování úryvků); konceptuální práce s kódy
 • Práce se síťovými náhledy (jejich možnosti a různé způsoby využití)
 • Průzkumník objektů, průzkumník společných výskytů kódů v datech, komplexní vyhledávání
 • Pokročilé prohledávání dat pomocí kódů
 • Volná diskuse

4. den

 • Jaký to vše dohromady dává smysl, aneb obrysy analytických strategií při práci s programem Atlas.ti (studium dat; kladení otázek datům; systematické pochybování a neustálé srovnávání; postupy od dat k analytickému textu)
 • Diskuse o analytických strategií na základě zkušeností a potřeb účastníků kursu (s ukázkami)

5. den

 • Multimédia (obrazové a zvukové materiály v kvalitativním výzkumu; využití programu při práci s nahrávkami a obrázky; synchronizace zvuku a textu; pořizování transkriptů)
 • Možnosti a problémy výzkumné spolupráce
 • Volná diskuse

6. den

 • Individuální konsultace

Práce s programem Atlas:

Atlas.ti je sofistikovaný nástroj pro kvalitativní analýzu dat. Jeho použití se neomezuje na nějakou zvláštní metodu, nicméně typicky a nejčastěji se s ním pracuje způsobem, který se blíží budování empiricky podložené teorie (grounded theory). Pomáhá tedy výzkumníkovi ve větším množství nepříliš strukturovaných dat najít pozoruhodné pravidelnosti a souvislosti, systematicky je prozkoumat a zvážit (objektivizovat) a přesvědčivě je argumentovat v analytickém textu. Mezi hlavní postupy patří segmentace, kódování, psaní komentářů a memopoznámek, třídění, neustále srovnávání, různé způsoby vizualizace. Program Atlas.ti je využitelný pro nejrůznější formáty dat, od samého začátku výzkumu až po dokončování výzkumné zprávy.

Technické otázky ovládání programu budou probírány společně s metodickými a strategickými otázkami kvalitativní analýzy. Při práci přímo na místě si budou účastníci zkoušet jednotlivé procedury a rovnou konsultovat či diskutovat problémy.

Seznam literatury ke kurzu  zde.