2009/10 – Vícenásobná lineární regrese a nelineární regrese, logistická regrese

Modul : kvantitativní

Kód: SOC931a a PSY028

Vyučující: Ing. Petr Soukup, PhDr.

Termín konání: výuka 17.-19. března 2010

Obsah kurzu:

  1. Korelační analýza
  2. Regresní lineární analýza jednoduchá
  3. Regresní lineární analýza vícenásobná
  4. Složitější problémy vícenásobné regrese
  5. Problémy regresního modelu
  6. Nelineární regrese
  7. Binární logistická regrese
  8. Multinomiální (Polytomická) logistická regrese
  9. Ordinální logistická regrese
  10. Modely blízké logistické regresi

Seznam publikací ke kurzu k zapůjčení zde.

Fotogalerie z kurzu k nahlédnutí zde.

Záznam kurzu je k dispozici na vyžádání (e-mail: kristofo@fss.muni.cz).