Novinky

Co již proběhlo

V rámci projektu Q&Qimprovement se uskutečnily následující události:

 • 25.-26.května 2012   Workshop Internet Based Research Methodology

  Dne 25.května 2012 proběhl na FSS MU workshop Internet Based Research Methodology, který vedla Nadya Jaworsky. 26. května měli účastníci  workshopu možnost individuálních konzultací s lektorkou.

 • 8.-9.května 2012   Workshop Qualitative Comparative Analysis

  V termínu 8.-9. května 2012 proběhl  v rámci projektu workshop s názvem Qualitative Comparative Analysis pod vedením Carstena Schneidera z Central European University. Worshop se konal v prostorách  Diecézní charity – třída Kpt. Jaroše 9.

 • 23.– 27.dubna 2012   Interpretativní fenomenologická analýza (IPA)

  V rámci kvalitativního modulu se v JS konal kurz Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) s lektorem prof. Jonathanem Smithem (Birkbeck University of London, UK). Termín konání kurzu: 23.– 27.dubna 2012. Více informací ke kurzu naleznete zde.

 • 10.– 14.dubna 2012   Binary Logistic Regression and Related Methods

  V rámci kvantitativního modulu proběhl kurz Binary Logistic Regression and Related Methods, který vedl prof. Donald J. Treiman (University of California, USA). Termín konání kurzu: 10.– 14.dubna 2012. Více informací ke kurzu naleznete zde.

 • 23. března 2012   Workshop Methodological Training

  23.3.2012  proběhl workshop s názvem Methodological Training k disertačním projektům pod vedením Gyorgy Ligetiho a Nadi Jaworsky.

 • 16. března 2012   Workshop – Diskusní skupiny

  16.3.2012 proběhl ve spolupráci s partnerem projektu  společností Focus – Marketing & Social Research workshop Diskusní skupiny ( focus groups). První skupina diskutovala na téma konzumace vína pod vedením psycholožky z Focusu Evy Oujezské,  druhá skupina diskutovala na téma péče o děti do tří let pod vedením  Miroslavy Janouškové a Martiny Kampichler z FSS. Za partnerskou společnost Focus se workshopu zúčastnili rovněž Martin Zaplatílek a Hana Geržová, kteří zodpovídali dotazy studentů na základě bohatých praktických zkušeností s metodou diskuzních skupin.

 • 6. – 11. února 2012   Mixed models for multi-level and panel data

  V rámci kvantitativního modulu se v termínu od 6. – 11. února 2012 (podzimní semestr akademického roku 2011/12) na FSS MU konal kurz s názvem Mixed models for multi-level and panel data pod vedením prof. dr. Hermana van de Werfhorsta. Více informací ke kurzu naleznete zde.

 • 31. října - 5. listopadu 2011   Diskurzivní analýza

  Ve dnech 31. října – 5. listopadu 2011 (tj. v podzimním semestru akademického roku 2011/12) proběhl na FSS MU kvalitativní metodologický kurz pro doktorské studenty a akademické pracovníky zaměřený na diskurzivní analýzu Approaches to Discourse as an Interdisciplinary Concept. Metodu vyučovala Dr.  Erzsébet Barát z University of Szeged & Central European University, Budapest. Více informací naleznete zde.

 • 5. - 9. září 2011   Workshop „Interviews: Qualitative Data Generation“

  V týdnu od 5.9. do 9.9. 2011 proběhl  na FSS workshop „Interviews: Qualitative Data Generation“ pod vedením Alenky Jelen. Sylabus ke stažení zde.

 • 14. - 16. června 2011   Writing for publication in English: Making the genre explicit

  V termínu od 14.6. do 16.6. 2011 proběhl pod vedením Dr. Constance Ellwood (Melbourne University, Austrálie) na FSS workshop s názvem„Writing for publication in English: Making the genre explicit“.  Sylabus ke stažení zde.

 • 1. června 2011   Workshop s Maríou Luisou Molinou López

  Dne 1.6.2011 byl uspořádán celodenní workshop lektorky Maríi Luisy Moliny López (Institutio Kanankil, Merida, Yucatan, Mexico) s názvem To Know and Not to Know, Dialogical Practices in Research. Tématem byl kolaborativní výzkum a postmoderní inspirace pro kvalitativní výzkum.

 • 25. května 2011   Workshop „Kvalitativní výzkum v psychoterapii“

  Dne 25.5.2011 proběhl workshop lektorky Heidi Levitt (University of  Massachusetts, USA)  s názvem Psychotherapy Integration Research and Integrative Training  Study pro doktorské studenty a akademické pracovníky FSS. Jeho tématem byl kvalitativní výzkum v psychoterapii. 26.5.2011 Heidi Levitt prezentovala na 3. mezinárodním psychoterapeutickém symposiu svou přednášku Principles of Change used by Expert Therapists across Psychotherapy Orientations.

 • 16. – 22. května 2011   Strukturní modelování

  V jarním semestru  proběhl kurz kvantitativního modulu s názvem  Strukturní modelování. Vedl ho Maarten van Zalk z Örebro University (Švédsko).

  více »

 • 22. dubna 2011   Black Swan – interpretace filmu, dr. David Hiles

  V rámci kurzu Masterclass in Narrative Inquiry Methods na FSS MU se konala veřejná přednáška dr. Davida Hilese (De Montfort University, Leicester) s názvem “Black Swan – Sensuality of the waking dream – A narrative perspective”. Přednáška představila interpretaci filmu a zprostředkovala ukázky zajímavých scén.

 • Letní školy a zahraniční stáže

  Stále trvá možnost využít možnost proplacení části nákladů na zahraniční stáže či letní školy s metodologickou tematikou. Nyní probíhá sběr Vašich žádostí, neváhejte a využijte finanční podporu až do výše 20.000,- Kč! Více informací i s typy letních škol naleznete zde.

 • 18. – 23. dubna 2011   Narativní analýza

  Ve dnech 18. – 23. dubna  2011 (tj. v jarním semetru akademického roku 2010/2011) proběhl kvalitativní metodologický kurz pro doktorské studenty a akademické pracovníky zaměřený na narativní analýzu (Narrative Inquiry Methods). Metodu vyučoval dr. David Hiles z De Montfort University (Leicester, United Kingdom).

  více »

 • 15. - 20. listopadu 2010   Analýza kategorizovaných dat

  Ve dnech 15. – 20. listopadu 2010 (tj. v podzimním semestru 2010/2011) proběhl kurz pro doktorské a akademické pracovníky zaměřený na analýzu kategorizovaných dat (Categorical Data Analysis), jež byl vyučován panem Jacquesem Hagenaarsem z Tilburg University (Holandsko).

  více »

 • 13.-18. září 2010   Analytická práce s programem Atlas.ti

  Třetí zářijový týden 2010 byl vyučován kvalitativní kurz doc. PaedDr. Zdeněk Konopáska, Dr. Analytická práce s programem Atlas.ti.

  více »

 • 17. - 19. března 2010   Vícenásobná lineární regrese a nelineární regrese, logistická regrese

  Kurz absolvovalo 31 doktorských studentů a řada akademiků. Studujícím byla zadána úloha související s analýzou vlastních dat.  Její výsledky byly v rámci konzultací prezentovány  začátkem dubna 2010.

  více »

 • 11. – 12. března 2010   Úvod do analýzy kvantitativních dat

  Cílem Úvodu do anylýzy kvantitativních dat bylo nabídnout studentům možnost zopakování nebo nabytí metodologických základních znalostí a dovedností, díky kterým se mohli lépe orientovat v navazujícím kurzu Ing. Petra Soukupa PhDr.

  více »

 • 22. – 27. ledna 2010   Kurz Kolektivní biografie

  Kurz Kolektivní biografie proběhl 22. – 27. ledna 2010. Lektorkou kurzu byla profesorka Bronwyn Davies z University of Melbourne. více »

 • 20. - 21. ledna 2010   Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

  IX. ročník konference s názvem Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu“  proběhla ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i. více »