Vícenásobná lineární regrese a nelineární regrese, logistická regrese

Kurz absolvovalo 31 doktorských studentů a řada akademiků. Studujícím byla zadána úloha související s analýzou vlastních dat.  Její výsledky byly v rámci konzultací prezentovány  začátkem dubna 2010.

Vyučující: Ing. Petr Soukup, PhDr.

Termín konání: výuka 17.-19. 3. 2010

Modul: kvantitativní, Kód: SOC931a a PSY028

Obsah kurzu:

  1. Korelační analýza
  2. Regresní lineární analýza jednoduchá
  3. Regresní lineární analýza vícenásobná
  4. Složitější problémy vícenásobné regrese
  5. Problémy regresního modelu
  6. Nelineární regrese
  7. Binární logistická regrese
  8. Multinomiální (Polytomická) logistická regrese
  9. Ordinální logistická regrese
  10. Modely blízké logistické regresi

Podrobnosti kurzu