Kurz Kolektivní biografie

Kurz Kolektivní biografie

Kurz Kolektivní biografie proběhl 22. – 27. ledna 2010. Lektorkou kurzu byla profesorka Bronwyn Davies z University of Melbourne.

Na úvod představila lektorka Bronwyn Davies svou metodu a ilustrovala ji na příkladech použití ve svých výzkumech. Kolektivní biografie vychází z předpokladu dlouhodobé zkušenosti ve skupině, se kterou jsou výzkumníkem/výzkumnicí moderovány příběhy spojené se zkoumaným tématem. Je to výzkum kvalitativní založený na vzpomínání a společném sdílení vzpomínek. Na základě pravidelných setkání můžou výzkumníci a výzkumnice lépe porozumět zkoumaným zkušenostem než při jednorázovém rozhovoru. V jednotlivých workshopech probíhal nácvik společného vzpomínání ve skupinkách, které lektorka jednu po druhé navštěvovala a konzultovala nejasnosti a pokroky. Na konci kurzu studující měli možnost prezentovat svůj disertační výzkum/projekt a diskutovat ve skupině i s lektorkou své postupy a výsledky. Také byly diskutovány možnosti použití metody kolektivní biografie v disertačních výzkumech studujících. Velkým přínosem byla oborová různorodost studujících (psychologie, sociologie, sociální politika.)

Fotografie z kurzu zde.