Workshop „Kvalitativní výzkum v psychoterapii“

Workshop „Kvalitativní výzkum v psychoterapii“

Dne 25.5.2011 proběhl workshop lektorky Heidi Levitt (University of  Massachusetts, USA)  s názvem Psychotherapy Integration Research and Integrative Training  Study pro doktorské studenty a akademické pracovníky FSS. Jeho tématem byl kvalitativní výzkum v psychoterapii. 26.5.2011 Heidi Levitt prezentovala na 3. mezinárodním psychoterapeutickém symposiu svou přednášku Principles of Change used by Expert Therapists across Psychotherapy Orientations.