Úvod do analýzy kvantitativních dat

Úvod do analýzy kvantitativních dat

Cílem Úvodu do anylýzy kvantitativních dat bylo nabídnout studentům možnost zopakování nebo nabytí metodologických základních znalostí a dovedností, díky kterým se mohli lépe orientovat v navazujícím kurzu Ing. Petra Soukupa PhDr.

Podrobnosti kurzu

Vyučující: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Jan Širůček

Termín konání: výuka 11. – 12. března 2010

Modul: kvantitativní, Kód: POL027

Obsah kurzu:

  1. Úvod do problematiky research designu
  2. Základy práce s SPSS
  3. Základy práce se softwarem Stata