Praxe a stáže

Tuzemské praxe

V rámci projektu budou realizovány také praxe pro doktorské studenty u partnera projektu společnosti  FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Agentura FOCUS poskytuje komplexní analytické služby a poradenství v oblasti výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění. FOCUS patří mezi tři největší firmy zabývající se veřejným míněním a průzkumem trhu v ČR. Jelikož působí na trhu již od roku 1992, disponuje širokou datovou výbavou. Agentura používá při sběru a vyhodnocování dat kvantitativní i kvalitativní metody.

FOCUS vytvoří zázemí pro 10 doktorských studentů ročně (za dobu trvání projektu celkem tedy 30 studentů) pro absolvování metodologické praxe.  Praxe bude vykonávána buď přímo v sídle partnera nebo elektronickou formou (dálkovým přístupem – online vyhodnocování dat apod.) či přímo v terénu spolu s pracovníky partnera. Těmto 30 studentům tak bude poskytnut exkluzivní přístup k datům i k praktickému využívání dat v komerčním sektoru. Ostatní doktorští studenti mohou využívat dálkovou formu komunikace s partnerem.

Partner poskytne doktorským studentům (nebo případně akademickým pracovníkům) datovou základnu pro jejich metodologický trénink. Důvodem zapojení partnera je tedy především praktická každodenní zkušenost s realizací kvalitativních metod (např. telefonický průzkum, analýza statistických údajů, rating analysis, brand potential study atp.) a kvalitativních metod (př. jsou skupinové diskuze, individuální hloubkové rozhovory atp.).

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  (tel.: 775 595 431, e-mail: zabrodsk@fss.muni.cz)

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Zahraniční stáže

 • pro akademické pracovníky/pracovnice

Projekt Q&Q Improvement nabízí zahraniční stáže pro akademické pracovníky/ce. Finanční prostředky pokrývají dopravu, ubytování a stravné na stáže v rozsahu přibližně 10 dní (lze individuálně přizpůsobit). Stáže jsou určené především pro akademiky a akademičky, kteří mají zájem podílet se na rozvoji výuky metodologických kurzů na FSS. Přednost mají akademici/čky v oboru psychologie a sociologie, avšak v případě volné kapacity se mohou hlásit také pracovníci/ce z dalších oborů.

Žádost o přidělení finanční podpory na stáž zájemci/kyně zašlou kontaktní osobě: Kateřině Zábrodské, Ph.D. e-mailem (zabrodsk@fss.muni.cz). K. Zábrodská na požádání poskytne informace o finančních limitech stáže.

Žádost bude obsahovat:

 • Základní informace o žadateli (jméno, příjmení, titul, katedra, UČO, kontaktní bankovní účet).
 • Specifikace účelu nebo aktivity na které mají být finanční prostředky použity: země, místo a délka stáže, náplň stáže, metodologický přínos pro účastníka/účastnici (v rozsahu 1000-1800 znaků).
 • Závazek uspořádání semináře či workshopu o získaných znalostech v metodologii pro doktorské studující. Seminář může být vypsán jako samostatný kurz, případně jako část stávajícího kurzu Analýza dat – modul kvantitativní/kvalitativní.
 • Zvací dopis ze zahraniční instituce (a po ukončení stáže potvrzení o jejím absolvování)
 • Realizace stáže do konce dubna 2012.
 • pro doktorské studující

Projekt nabízí zahraniční stáže pro doktorské studující. Finanční prostředky pokrývají dopravu, ubytování a stravné na stáž v přibližném rozsahu 2 týdnů. Stáže jsou určené na rozvoj metodologických dovedností v rámci kurzů, letních škol a pobytů u zahraničních školitelů. Přednost mají studující oborů psychologie a sociologie, avšak v případě volné kapacity se mohou hlásit také studující z dalších oborů.

Žádost o přidělení finanční podpory na stáž zájemci/kyně zašlou kontaktní osobě: Kateřině Zábrodské, Ph.D. e-mailem (zabrodsk@fss.muni.cz). K. Zábrodská na žádost poskytne informace o finančních limitech stáže. Podávání žádostí proběhne ve dvou vlnách:

 • První vlna: 1. – 30. 10. 2010; vyhodnocení do 30. 11. 2010.
 • Druhá vlna: 1. – 31. 3. 2011; vyhodnocení do 30. 4. 2011.
 • Třetí vlna: 1. – 31.10.2011; vyhodnocení do 30. 11. 2011.

Žádost bude obsahovat:

 • Základní informace o žadateli (jméno, příjmení, titul, katedra, UČO, kontaktní bankovní účet).
 • Specifikace účelu nebo aktivity na které mají být finanční prostředky použity: země, místo a délka stáže, náplň stáže, metodologický přínos pro účastníka/účastnici, přínos pro disertační práci (v rozsahu 1000-1800 znaků).
 • Zvací dopis ze zahraniční instituce (a po ukončení stáže potvrzení o jejím absolvování)
 • Realizace stáže do konce dubna 2012.

Dvě možnosti čerpání:

 1. Výběr letní školy (např. ECPR v Lublani – info viz www.ecprnet.eu/summerschools, nebo Leibnitz Institute for the Social Sciences v Kolíně nad Rýnem – info viz www.gesis.org/en/research/events).
 2. Na základě osobního kontaktu s lektorem/kou z projektového kurzu či z letní školy v zahraničí může student/ka požádat o stipendium na konzultace s lektorem/rkou.