Tuzemské praxe

V rámci projektu jsou realizovány také praxe pro doktorské studenty u partnera projektu společnosti  FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Agentura FOCUS poskytuje komplexní analytické služby a poradenství v oblasti výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění. FOCUS patří mezi tři největší firmy zabývající se veřejným míněním a průzkumem trhu v ČR. Jelikož působí na trhu již od roku 1992, disponuje širokou datovou výbavou. Agentura používá při sběru a vyhodnocování dat kvantitativní i kvalitativní metody.

FOCUS vytvoří zázemí pro 10 doktorských studentů ročně (za dobu trvání projektu celkem tedy 30 studentů) pro absolvování metodologické praxe.  Praxe bude vykonávána buď přímo v sídle partnera nebo elektronickou formou (dálkovým přístupem – online vyhodnocování dat apod.) či přímo v terénu spolu s pracovníky partnera. Těmto 30-ti studentům tak bude poskytnut exkluzivní přístup k datům i k praktickému využívání dat v komerčním sektoru. Ostatní doktorští studenti mohou využívat dálkovou formu komunikace s partnerem.

Partner poskytne doktorským studentům (nebo případně akademickým pracovníkům) datovou základnu pro jejich metodologický trénink. Důvodem zapojení partnera je tedy především praktická každodenní zkušenost s aplikací kvalitativních metod (např. telefonický průzkum, analýza statistických údajů, rating analysis, brand potential study atp.) a kvalitativních metod (jako jsou skupinové diskuze, individuální hloubkové rozhovory atp.).

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  (tel.: 775 595 431, e-mail: zabrodsk@fss.muni.cz)

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.