Praxe a stáže

Zahraniční stáže

  • pro akademické pracovníky/pracovnice

V rámci projektu Q&Q Improvement byly realizovány zahraniční stáže pro akademické pracovníky/ce.

Proběhla celkem tři kola sběru a hodnocení žádostí o podporu na zahraniční stáž celkem bylo podpořeno 17 akademiků a akademiček.

V prvním kole bylo podpořeno 7 akademických pracovníků a pracovnic,  byli to akademici a akademičky z Katedry sociologie (Freie Universität Berlin, University of California), Katedry psychologie (WenderEDU Business Center), Katedry sociální politiky a sociální práce (Essex University) a Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences)

V druhém kole bylo podpořeno 7 akademických pracovníků a pracovnic, 4  z nich se zúčastnili ECPR Winter School in Methods and Techniques ve Vídni, dále proběhly stáže na Columbia University v New Yorku, na Linköping University ve Švédsku a jedna akademička se zúčastnila Intensive course in Biographic-Narrative Interpretive Method, Narrative Interview and Interpretation v Londýně. Kandidátce 2. kola PhDr. Ivě Šmídové, Ph.D. byla na základě posouzení její dosavadní vědecké činnosti nezávislou mezinárodní komisí udělena čestná pozice Open Position Scholar v hostitelské instituci GEXcel ve švédském Linköpingu.

Ve třetím kole byli podpořeni 3 akademičtí pracovníci a pracovnice, 2 z nich se zúčastnili ECPR Winter School in Methods and Techniques ve Vídni, jedna akademická pracovnice absolvovala stáž na University of Edinburgh.

  • pro doktorské studující

V rámci projektu Q&Q Improvement byly realizovány zahraniční stáže pro doktorské studující.

Proběhla celkem čtyři kola sběru a hodnocení žádostí o podporu na zahraniční stáž, celkem bylo podpořeno 26 studentů a studentek.

V prvním kole byly vybrány 3 doktorské studentky, které absolvovaly stáže na Lund University a Linköping University ve Švédsku a Central European University v Maďarsku.

V druhém kole bylo vybráno 7 uchazečů a uchazeček, 3 z nich se zůčastnily ECPR Summer School in Methods and Techniques ve Slovinsku, jedna Summer School on Longitudinal and Life Course Research v Belgii,  jeden student byl účastníkem GESIS Spring Seminar v Německu a jeden absolvoval stáž na University of London.

Ve třetím kole bylo podpořeno 5 doktorských studentů a studentek. Dva studenti se zúčastnili ECPR Winter School in Methods and Techniques ve Vídni, ostatní absolvovali stáže na Instituto Kanankil v Meridě, NHTV Breda University of Applied Sciences v Amsterdamu a Philipps-Universität v  Marburgu.

Ve čtvrtém kole bylo podpořeno 11 doktorských studujících. Čtyři z nich se zúčastnili ECPR Winter School in Methods and Techniques ve Vídni, tři absolvovali zimní školu “Gaze and Glance: Ways of Seeing in Culture” v estonském Tallinnu, další stáže proběhly na Instituto Kanankil v Meridě a Central European University v Budapešti.